Nyheter høsten 2021

Nyheter høsten 2021

  • Fellesverktøy-appen snakker nå norsk, engelsk og polsk
    • Brukerne velger selv språk ved å åpne menyen og trykke navnet sitt
    • Navn på verktøy, lagre, kategorier og sånt blir ikke automatisk oversatt
    • …og ikke kommentarer / meldinger fra brukere heller 🙂
  • «Gi til»-siden foreslår nå øverst på siden det lageret verktøyet hører hjemme i.

Hører hjemme her

  • 62mm tape tilgjengelig i butikken, noe som gir deg større (4x) etiketter
  • Admin kan nå slette domenebrukere fullstendig. Nyttig hvis brukeren har sluttet helt for eksempel, ikke bare byttet avdeling

Neste gang

Vi jobber med meldinger til verktøyansvarlig når noe må repareres på, eller trenger service.