Fellesverktøy mars 2021

Hovednyheter Fellesverktøy mars 2021

Booking / Reservasjon

Med denne funksjonen kan brukerne reservere et verktøy opp til 1 år i forveien.

  • Oppløsningen er 3 perioder per dag: morgen, ettermiddag og kveld.
  • Hurtigvisning av neste 7 dager på verktøysiden, resten i kalender
  • Bedre planlegging = mindre tid tapt i leting etter ledig verktøy

Dette er en valgfri funksjon. En administrator i firmaet må slå på bookingfunkjonen under Firmainnstillinger.

Utplassering

Med denne funksjonen kan brukerne sette ut verktøy/ting hos kunde/byggeplass, og registrere plassering samt evt kontaktinformasjon.

  • Typiske eksempler: Byggestrømskap, containere, generatorer…
  • Link til plassering og til kontaktperson
  • Kan også brukes til utleie til andre firma

Dette er en valgfri funksjon. En administrator i firmaet må slå på bookingfunkjonen under Firmainnstillinger.

Andre oppdateringer

Utskrift/bestilling av skilt i plast og stål flyttet til info-knappen. Det samme gjelder knappen for deling av link til verktøyet

Endret oppdeling av verktøylister, så ikke alt kommer på én side

Mulig å skrive notat i loggen på beholdningsførte ting

Mulighet for å zoome på verktøybilder (klikk/dobbelklikk på desktop, to-finger «pinch» zoom på mobil)

Logg på verktøy viser mer enn 10 oppføringer. Sveip opp for å laste eldre logg bakover i tid

Nytt felt i verktøy: «Plassering på lager», hvor en kan skrive bygg/rom/korridor/hylleplassering osv

Hint om hva «Merking» betyr

Mulighet for 2 linjer i merketekst på QR-kode

Lokal utskrift av QR fra Windowsmaskiner (web-versjon) – NB husk å sette lengde på tape, se  bruksanvisninger )

Kan nå ta bilde av ting med webcam på PCen (web-versjon)

Lokal utskrift av QR fra android- og iOS-enheter (du trenger 1 Brother-app på telefonen i tillegg, se    bruksavnisninger )

«Betalt til» er nå synlig i Firmainnstillinger

Admin kan endre brukeres mobiltelefoner

Mulig å ignorere systemets darkmode (står default til å følge systemet)

Filter/søk i brukere (alfabetisk sortering på navn)

Forbedringer på tema

Pushvarsel ved visse endringer på ordre

Firma med flere avdelinger: Bruker må velge avdeling før aktuell admin får beskjed