Hvilke porter/verter/trafikktype trenger jeg tillate i firewall?

Vi bruker HTTPS over port 443 mot https://*.googleapis.com/.*, og all trafikk fra app til server er gjennom samme connection. Dette er den porten og trafikktypen som vanligvis blir brukt på alle websider, så den er høyst sannsynlig åpen fra før.

Pushvarsler bruker andre porter; dette er de samme som andre apper i Google-universet bruker, så de er som regel åpne fra før. For fulle detaljer om portåpning for push notifications, se https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options#messaging-ports-and-your-firewall

Merk: Det er fullt mulig for brukeren å slå av pushvarsler både i appens personlige innstillinger og i mobiltelefonens systeminnstillinger. Hvis han gjør dette, hjelper det ikke å åpne firewallen.

Grunnet veldig varierende nettleserstøtte har vi ikke pushvarsler for desktop for øyeblikket, kun for iOS og android.