Hvilke moduler er tilgjengelige og hva gjør de?

Alle disse modulene er valgfrie, og er uavhengige av hverandre. Velges i firmainnstillinger i appen.

Logo/Tema-modul

Vi legger inn firmaets logo, enten i farger eller i automatisk svart/hvitt logo etter bakgrunn. Du får også egendefinerte firmafarger, som brukerne kan velge å bruke.

Bookingmodul

Bookingmodulen lar brukerne reservere verktøy opp til 1 år i forveien, med oppløsning på 3 perioder per dag. Brukerne får også flere varsler på telefonen for å hjelpe overlevering når noe er tettbooket.

Utplasseringsmodul

Utplassering lar brukerne registrere at et verktøy er satt ut et sted, og evt registrere kontaktinfo til person på stedet. Appen kan registrere utplassering fra telefonens GPS, eller bruker kan skrive inn adresse eller velge posisjon på kart. Du får også et kart med alle utplasserte ting, søkbart og linket til det aktuelle verktøyet.

Verdimodul

Verdimodulen gir deg noen ekstra felt på verktøy: Verktøyverdi og Utleieverdi. Du kan se totalverdi per lager eller per firma, og hvis du også har Beholdningsmodulen, regner appen ut total verdi på beholdningen av forbruksvarer du har lagt inn.

Beholdningsmodul

Beholdningsmodulen brukes typisk for forbruksmateriell eller verktøy en har en hel haug av. Kanskje skjøteledninger og sånt. Verktøy som blir satt til Beholdningsført, deler samme QR-kode alle sammen. Hvis du også har Verdimodulen, regner appen ut total verdi på beholdningen av forbruksvarer du har lagt inn.

Rapportmodul

Du får ukentlig e-post med sammendrag av hendelser i Fellesverktøy siste uke. Dette er de samme du ser i hendelseslogg, og brukes typisk til integrering mot andre system, som fakturasystem. Mer om tekniske ting rundt rapportene finner du her: https://www.fellesverktoy.no/dataexport-v1/

Det kan komme flere moduler i fremtiden.