Har dere støtte for andre språk?

Ja, vi har hele appen på norsk, engelsk og polsk!

Hver bruker velger selv hvilket språk han ønsker å bruke.

Hvis mange nok spør om det, kan vi også oversette til andre språk. Ta kontakt med oss hvis du har slikt behov. Hvis vi bestemmer oss for å oversette til et nytt språk, koster det ikke noe ekstra for deg.

Denne nettsiden er bare på norsk for øyeblikket.