Hvordan bruke søkefunksjonene

Hvordan bruke søkefunksjonene

Vi jobber stadig med å forbedre søk forskjellige steder i appen. Kom gjerne med forslag til forbedringer hvis noe irriterer deg!

Generelt

Her passer alle 3 søkeord; deler av ord er tilstrekkelig
Du kan skrive flere ord for å begrense søket, og alle ordene du skriver må passe for at søket skal vises. Det er nok å skrive deler av et ord. For detaljer om de forskjellige søkene, se Hendelseslogg , Verktøyliste , Søk på lager , Brukerliste og Mine verktøy lenger ned på siden.

Verktøylagre

Her kan du søke etter verktøy og lagre.

Søk på garasjen treffer et lager kalt Parkeringsgarasjen (øverst). Det treffer også verktøy som er på plass på det lageret, eller verktøy som er ute og som skal leveres til det lageret.
Hvis du søker i verktøy, vises alltid Verktøynavn og teknisk navn. På linjen under står det hvem som har verktøyet, og hvis det er utlånt står det en pil til → hvor det skal leveres tilbake. Du kan også søke på Navnt (global search), warehousetools, Mytools pages– name+nickname (samlet, fritekst, vises alltid) companyToolNumber, companyToolNumber2, companyToolId, currentHolderName, physicalPlacement, warehouseName (separat, vises bare ved match i søk)

Søk etter hvem som har ting: Ola

Søk etter hvor ting er utplassert: Skippergata

Søk på Merking. Ekstra felter vises i kursiv hvis søket treffer på dem.

Du kan vise alle verktøy ved å skrive inn en stjerne «*»
Administratorer kan søke etter bortkomne eller skjulte verktøy ved å trykke på respektive felt under Adminlagre nederst

Trykk på et av feltene for å søke i hele firmaet
Administratorer kan skrive inn «?» som ett av søkeordene for å søke kun i bortkomne verktøy (verktøy som er meldt savnet/stjålet).

Søk etter drill, men kun bortkomne driller ved å inkludere et spørsmålstegn «?«
Administratorer kan også skrive inn «!» som ett av søkeordene for å søke kun i skjulte verktøy (typisk ting som er til service eller noe, og ikke skal lånes ut).

Søk etter Sävsjøsläpet-tilhengere, men kun de som er på service, ved å inkludere et ropetegn «!»

Brukerliste

Du kan søke på brukernavn eller ansattnummer.

Søk på lager

Inne på hvert lager kan du i tillegg til tekstsøk filtrere verktøy etter kategori. Hvis du velger flere kategorier, må alle kategoriene passe for at verktøyet skal vises.

Kategori Gardintrapp

Ved å bruke to kategorier kan du finne bare de stigene som er godkjent for arbeid nær strømførende skinner.
Du kan vise utplasserte ting på kart ved å trykke på knappen Kart med utplasserte ting.

Hvis du trykker på en markør, vises mer informasjon om verktøyet

Trykk på beskrivelsen/bildet for å gå til det verktøyet
Du kan søke etter verktøy i kartet, og kartet zoomer inn/ut til å passe søket.

Søket zoomet inn på verktøyet
sø Dra og slipp google-mannen for å se kartet i 3D.

Snu fysisk rundt på telefonen eller dra i visningen for å dreie. Markøren står på rett sted når du dreier rundt 3D. Nøyaktigheten av plasseringen avhenger av hvor nøye personen som satt ut verktøyet, var. Du har ikke direkte forbindelse med satelitten/kameraet, så bildene er som regel litt utdatert.

Mine verktøy

I hovedsak fungerer søk her akkurat som Søk på lager over. I tillegg har du på Mine verktøy en liste med favoritter. Åpent øye vil si at du får pushvarsel når noe skjer med favoritten. Strek over øyet betyr at du ikke får varsel.

Søppelbøtta fjerner favoritten fra lista, men sletter ikke selve verktøyet.

Hendelseslogg

Kun administratorer har tilgang til hendelsesloggen. Navn og teknisk navn vises alltid. Teknisk navn vises i parentes.

Søk på verktøynavn: Noe skjedde med verktøyet Drill
Du kan også søke på Merking for hendelsen (ofte ordrenummer, prosjekt osv), Verktøy-ID, Hvem som har verktøyet og plassering på kart.

Gaffatapen ble brukt på Sykehuset

Noe ble levert på Hovedlageret

Søk på adresse: Noe ble satt ut på Skippergata