Importere verktøy

Hvis du fra før har noen verktøylister av forskjellige slag, kan vi raskt importere dem i Fellesverktøy, slik at du kommer fortere i gang.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp listene hvis du vil. Du trenger bare én fil og du kan redigere den med et regneark (Excel, Sheets, Calc osv)

Versjon

Dette er importbeskrivelse v.1. Det er gjeldende versjon.

Nytt

Siden dette er første versjon av importbeskrivelsen, er alt nytt her.

Filformat

Regnearket må lagres i følgende format (lagre helst en kopi, i tilfelle noe går galt)

 • CSV
 • komma som feltskilletegn
 • enkoding UTF-8

Prosedyre

Før du kan importere, må du:

 • Opprette alle verktøylagre du har tenkt å bruke i importen

Du kan importere verktøy i flere omganger. MERK at det ikke er noen duplikatsjekking, så hvis du spesifiserer samme verktøy i to forskjellige importer, kommer de til å bli duplikate.

Hva blir importert, og hva blir ikke

Alle feltene under «Feltformat» under her blir importert

Disse feltene får standardverdier:

Disse feltene blir ikke importert i versjon 1, og må legges til manuelt:

 • Bilder
 • Dokumenter
 • Kategoriikoner

Feltformat

Klikk her for å laste ned en importmal med eksempeldata

Her forklarer vi hva de forskjellige feltene (kolonnene) i arket er, og hvordan de skal formateres. Den øverste linjen i importmalen har feltnavn, og disse må ikke endres på. Du kan bytte rekkefølge, men ikke endre teksten i dem, ellers fungerer ikke importen.

Alle feltene er valgfrie, men merk: Minst ett av feltene nickname eller name må være spesifisert. Hvis det ikke står noe i noen av de to kolonnene, blir ikke den linjen importert.

Felt: nickname

Tekst, én linje. Dette er et kort navn, typisk et som er lett å kjenne igjen. Noen legger inn litt uformelle navn her.

Felt: name

Tekst, én linje. Dette er et teknisk navn, kanskje lengre/mer innviklet. Noen legger inn registreringsnummer eller modellnavn for eksempel

Felt: warehouseLocationDetail

Tekst, én linje. Dette er plassering inne på lageret. For eksempel «Hylle 4», «Reol 6» osv. Spesielt nyttig hvis du har veldig mange hyller, skuffer osv, eller hvis lageret er veldig stort.

Felt: warehouse

Tekst, én linje. Dette er lageret du ønsker at verktøyet skal tilhøre. Under importen blir verktøyet lagt «på plass» der, og du kan umiddelbart bruke appen til å ta det ut derfra.

 

Felt: serialNumber

Tekst, én linje. Dette er serienummer, chassisnummer eller annet lignende nummer/tekst fabrikanten har påført for å unikt identifisere produktet.

Felt: companyToolNumber

Kort tekst, én linje. Denne teksten er verktøymerking. Teksten blir skrevet ut på QR-koden hvis du velger det. Merk at det er en nokså kort tekst, 20 tegn eller kortere. Det er ikke noe problem med lengre tekst, men er den for lang får den ikke plass og blir ikke skrevet ut.

Administrator kan velge om teksten skal skrives ut eller ikke, ved hver utskrift.

Felt: companyToolNumber2

Kort tekst, én linje. Denne teksten er verktøymerking. Teksten vises bare på QR-utskriften hvis administrator har valgt «2 linjer i merking» i Firmainnstillinger. Teksten blir skrevet ut på QR-kodens linje 2 hvis du velger det. Merk at det er en nokså kort tekst, 20 tegn eller kortere. Det er ikke noe problem med lengre tekst, men er den for lang får den ikke plass og blir ikke skrevet ut.

Administrator kan velge om teksten skal skrives ut eller ikke, ved hver utskrift.

Felt: companyToolId

Tekst, én linje. Noen firma ønsker seg et verktøyID-felt forskjellig fra det som kommer på utskriften. Dette feltet kan brukes til slik identifikasjon.

Felt: notes

Tekst, flere linjer. Dette er et generelt merknadsfelt. Merk at Fellesverktøy har egen logg per verktøy, så det er ikke nødvendig å bruke dette feltet til logging. Men kanskje kan gammel logg puttes inn her.

For å markere at du vil ha en ny linje, skriver du inn «\n» (backslash og n, uten mellomrom). Etter importen havner teksten på hver side av \n på hver sin linje.

Felt: tags

Gruppe av kategorinavn (tekst). Fellesverktøy lar deg tildele én eller flere kategorier til et verktøy, for å lette søk/filtrering. For eksempel kan du ha kategoriene «Stiger» og «Høyspentverktøy». Alle stigene blir tagget med «Stiger», og alle høyspentverktøy med «Høyspentverktøy». Men bare noen av stigene (typisk glassfiber) kan brukes i høyspentområder. Så hvis du filtrerer på begge kategoriene, vises bare de stigene du kan bruke i disse områdene.

Format: Feltet har kategorinavn innesluttet i anførselstegn (« »,“ ”,’ ‘ eller » «) og adskilt med komma. I eksempelet over med høyspentstiger skriver du dette:

«Stiger», «Høyspentverktøy»

og dette verktøyet puttes i disse to kategoriene.

Hvis kategoriene ikke finnes i firmaet fra før, blir de lagt til. Du kan endre ikon på dem under Firmainnstillinger.

Felt: modelName

Tekst, én linje. Dette feltet kan du bruke til å skrive modellnavn, feks XRH01T

Felt: techSpecs

Tekst, én linje. I dette feltet kan du notere tekniske spesifikasjoner, for eksempel løftekapasitet, batterispenning osv

Felt: vendorName

Tekst, én linje. I dette feltet kan du skrive ned hvem som solgte deg produktet. Greit å vite for reklamasjon eller reparasjon, eller hvis du vil kjøpe en til…

Felt: boughtDate

Datofelt. I dette feltet kan du skrive ned når du kjøpte produktet.

Alle datofeltene følger ISO-8601, altså YYYY-MM-DD: År 4 siffer, bindestrek, måned 2 siffer, bindestrek, dag 2 siffer. Totalt 10 tegn. Eksempel: 2021-11-02 er 2. november 2021

Felt: warrantyExpiryDate

Datofelt. I dette feltet kan du skrive ned når garantien utgår.

Alle datofeltene følger ISO-8601, altså YYYY-MM-DD: År 4 siffer, bindestrek, måned 2 siffer, bindestrek, dag 2 siffer. Totalt 10 tegn. Eksempel: 2021-11-02 er 2. november 2021

Felt: nextAttentionDate

Datofelt. Dette feltet kan du bruke som en huskelapp for når du må gjøre noe med dette verktøyet. Typisk neste kalibrering, overhaling, vedlikehold, maling, vask…

En administrator får varsel på e-post mandag 08:00 uken før denne datoen. Han må manuelt endre den hvis han vil ha nytt varsel senere en gang.

Alle datofeltene følger ISO-8601, altså YYYY-MM-DD: År 4 siffer, bindestrek, måned 2 siffer, bindestrek, dag 2 siffer. Totalt 10 tegn. Eksempel: 2021-11-02 er 2. november 2021

Felt: nextAttentionLabel

Tekst, én linje. Dette er en beskrivelse av hva datoen i forrige felt dreier seg om. For eksempel «Kalibrering», «Maling» mv

Felt: returnbydays

Nummerfelt. Dette er antall dager verktøyet som standard er utlånt før det kommer et varsel. Hvis det står for eksempel 3 her, får den som låner verktøyet daglige varsler etter 3 dager. Dette tallet er også standard utlånstid når verktøyet blir utplassert, så hvis brukeren setter det fra seg hos en kunde, blir returdatoen automatisk satt 3 dager frem i tid. Brukeren kan endre denne datoen om han ønsker, og får daglige varsler først etter denne datoen.

Hvis feltet står blankt, kommer det ikke varsler før en eventuell utplasseringsdato er satt (og passert).

I dette feltet må det bare stå tall eller ingenting. Hvis det står noe annet enn tegnene 0-9, blir feltet tolket som verdien 0.

Felt: price

Nummerfelt. Dette er prisen, i kroner. Hvis dette er et normalt verktøy, er dette prisen på verktøyet. Hvis dette er et Beholdningsført verktøy, er det prisen per stk/per enhet. Se feltet stockKeep under.

I dette feltet må det bare stå tall. Hvis det står noe annet enn tegnene 0-9, blir feltet tolket som verdien 0.

Felt: stockKeep

Booleanfelt. Hvis dette feltet står blankt, er dette et vanlig verktøy. Hvis det står tallet 1 i feltet, er dette et Beholdningsført verktøy/ting. Beholdningsføring betyr at du har mange av samme ting. Typisk gipsplater, anleggsdiesel, skruer… hva som helst. Du velger selv enhet, så du kan føre skruer i stykk, pakker, kg, tonn osv. Brukerne kan ta ut og legge inn et antall av disse enhetene.

Enheten det føres i kan ikke endres av brukeren. Så hvis tingen beholdningsføres i kg, kan ikke brukerne ta ut 1 gram. Men det er mulig å ta ut fraksjoner av enheter, så du kan føre ut 0.01 kg hvis du vil ta ut 10 gram. Om det er praktisk er en annen sak. Kanskje er det bedre å bytte enhet til hekto eller gram. Lagerbeholdningen viser 2 desimaler, så hvis du tar ut 0.001kg=1gram, vises kanskje ingen forskjell (selv om verdien lagret i databasen er korrekt nedjustert med 0.001).

Prisen (se feltet price over) er per enhet. Prismodulen regner ut verdi på lager ved å multiplisere antall på lager × pris per enhet. Så hvis du har 10 pakker skruer og hver koster 1500kr, viser prismodulen 15000kr i skruer.

I dette feltet kan det bare stå tallet 1 eller ingenting.

Felt: stockNow

Nummerfelt. Dette er antall enheter av tingen på lager akkurat nå. Hvis dette er et normalt verktøy (stockKeep er blank), har dette ingen effekt og det regnes bare som 1 stk verktøy.

Hvis dette er et Beholdningsført verktøy/ting (stockKeep er 1), er dette feltet antall på lager.

I dette feltet må det bare stå tall. Hvis det står noe annet enn tegnene 0-9, blir feltet tolket som verdien 0.

Felt: stockUnit

Tekst, én linje. Dette enheten tingen føres i. Hvis dette er et normalt verktøy (stockKeep er blank), har dette ingen effekt og det regnes bare som 1 stk.

Hvis dette er et Beholdningsført verktøy/ting (stockKeep er 1), vises denne enheten for å gi en idé om hvordan tingen skal føres.

Det er lurt å velge en av verdiene appen har innebygget, for de oversettes automatisk hvis brukeren velger annet språk i appen. Men hvis du trenger det, kan du skrive inn egen enhet hvis du ønsker det (dusin, sixpack…)

Disse verdiene blir oversatt automatisk, slik at brukeren ser riktig enhet på sitt språk:

 • stk
 • par
 • sett
 • esker
 • paller
 • ruller
 • poser
 • flasker
 • baller
 • kg
 • tonn
 • m
 • m2
 • m3

MERK: Hvis du har en enhet du gjerne skulle hatt inn i appen, tar vi gjerne imot forslag! Da får vi den offisielt inn og den blir oversatt også.

Felt: stockWarnLow

Nummerfelt. Dette er antall enheter av tingen på lager akkurat nå. Hvis dette er et normalt verktøy (stockKeep er blank), har dette ingen effekt.

Hvis dette er et Beholdningsført verktøy/ting (stockKeep er 1), får administratorene automatisk varsel hvis antall på lager kommer under antallet i dette feltet. Hvis dette feltet for eksempel er satt til 10, får administrator beskjed hvis antall på lager er 11 og noen tar ut 2 (=lagerverdi under 10).

I dette feltet må det bare stå tall, eller det kan stå tomt. Hvis det står noe og tegnene ikke er 0-9, blir feltet tolket som verdien 0.

Felt: stockWarnHigh

Nummerfelt. Dette er antall enheter av tingen på lager akkurat nå. Hvis dette er et normalt verktøy (stockKeep er blank), har dette ingen effekt.

Hvis dette er et Beholdningsført verktøy/ting (stockKeep er 1), får administratorene automatisk varsel hvis antall på lager kommer over antallet i dette feltet. Hvis dette feltet for eksempel er satt til 5000, får administrator beskjed hvis antall på lager er 4999 og noen legger inn 2 (=lagerverdi over 10).

I dette feltet må det bare stå tall, eller det kan stå tomt. Hvis det står noe og tegnene ikke er 0-9, blir feltet tolket som verdien 0.